STRUKTURY


 

EMERYCIE, RENCISTO GŁOSUJ NA SIEBIE - WYOBRAŹ SOBIE DZIESIĘCIOMILIONOWĄ SIŁĘ, KTÓRA NAPRAWI NASZE PAŃSTWO, ZASYPIE PODZIAŁY WŚRÓD POLAKÓW ORAZ PRZYWRÓCI GODNOŚĆ I SZACUNEK TEJ GRUPIE SPOŁECZNEJ.

 

 

 

Wojciech Kornowski - Przewodzniczący AZER

 

 

Wojciech Kornowski - Przewodniczący AZER

 

 

posiada 40- letni staż pracy w tym przeszło 30- letni na stanowiskach kierowniczych. Obecnie jest emerytem.

 

Posiada ogromne doświadczenie nabyte jako szef różnych ogólnopolskich organizacji gospodarczych i pracodawców. Z pewnością szczególne doświadczenie zdobył będąc najpierw Wiceprezydentem a następnie Prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich. M.in. był współtwórcą Komisji Trójstronnej. Dwukrotnie występował jako Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich przed Trybunałem Konstytucyjnym broniąc racji pracodawców.

 

Do najciekawszych pierwszych w kraju inicjatyw należało powołanie przez niego Szkoły Menedżerów gdzie wykładali najlepsi ekonomiści i profesorowie od zarządzania. Z ciekawostek tamtych lat można wymienić np. pierwsze reklamy jego firmy na wagonach tramwajowych najpierw w Poznaniu a następnie w Warszawie.

 

Jest twórcą pierwszego prywatnego szpitala w Polsce pod nazwą KORVITA z długoletnią współpracą z najlepszymi specjalistami na świecie, np. okulistami z Instytutu Fiodorowa w Moskwie czy też z kliniką Prof. Stanisława Burzyńskiego w zakresie leczenia nowotworów antyneoplastonami. Założył fundację KORVITA dzieciom, dzięki której dziesiątki tysięcy dzieci były leczone bezpłatnie.

 

Ma wszechstronne doświadczenie. Jego zainteresowania to przede wszystkim przepisy prawa, zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi. Jak z powyższego wynika posiada z pewnością ponad przeciętne zdolności organizacyjne, potrafi podejmować trudne decyzje.

 

 

 

 

STRUKTURY WOJEWÓDZKIE AZER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Sawczak - Przewodniczący AZER woj. dolnośląskie
Stefan Sawczak - Przewodniczący AZER woj. dolnośląskie

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

 

 

Stefan Adam Sawczak - Przewodniczący AZER woj. dolnośląskie.

 

Telefon kontaktowy: 601 760 769, 723 679 797
E - mail: stiv@box43.pl, biuro@silezjan.pl

 

 

Urodzony 22 maja 1959 r.
Stan cywilny: żonaty
Stopień wojskowy: podpułkownik

 

 

 

Wykształcenie:

 

1979 – 1983  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych – Kraków;

 

1991 – 1993 Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Opole – „Wychowanie Techniczne” specjalność nauczycielska;

 

1992 – 1994 Akademia Rolnicza – Wrocław – studia podyplomowe „Woda i Środowisko” organizowane w ramach Współpracy z Uniwersytetem w Hanowerze (D) i Uniwersytetem Rolniczym w Wageningen (NL) w ramach programu TEMPUS;

 

1998 International Humanitarian Relief Operations (PfP) - Skovde (Szwecja), 4 – 15 maj;

 

2000 Szkolenie konsultantów w dziedzinie Lokalnych Systemów Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpowodziowej. W ramach kursu odbyło się dziewięcio - dniowe szkolenie w USA w miesiącu wrześniu - (czerwiec 1999 r. – grudzień 1999 r.);

 

2001 Uzyskanie licencji pracownika ochrony fizycznej II Stopnia.

 

2004 – 2005 Niemiecko-polskie Studia Podyplomowe - kierunek Administracja Rządowa w Polsce i Niemczech organizowanych przez DWSSP „ASESOR” i Wyższą Szkołę Zittau/Görlitz (FH).

 

2006 Uzyskanie Certificate Airport Security Operations Course given by the Aviation Training and Development Institute (ATDI) Warsaw, February 13 – 17, 2006 r.

 

 

Przebieg służby oraz zatrudnienia:

 

1983 – 1989 Służba w jednostkach wojskowych Pomorskiego Okręgu Wojskowego; stanowiska: d-ca plutonu, z-ca d-cy kompanii do spraw technicznych, d-ca kompanii;

 

1989 – 1997 Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki; stanowiska: wykładowca – w tym półroczna praktyka w JW 2885 jako z-ca d-cy ds. szkolenia (1996 r.);

 

1997 - 1999 Wojewódzki Inspektorat Obrony Cywilnej we Wrocławiu; stanowiska: Starszy specjalista, Główny specjalista;

 

1999 - 2004 Dolnośląski Urząd Wojewódzki - Wydział Zarządzania Kryzysowego, stanowisko: Kierownik Oddziału Analiz, Planowania i Ochrony Ludności.

 

2004 – 2006 Port Lotniczy Wrocław S.A., stanowisko: – Komendant Ochrony Lotniska

 

2006 - 2007 Dyrektor ds. Ochrony Fizycznej w Firmie Ochrony „ZECO – Systemy Ochrony Mienia Sp. z o.o.”

 

2007– 2008 Dyrektor ds. Ochrony Fizycznej w Firmie Nord-Wacht Group

 

2008 - 2019 Prezes Firmy SILEZJAN SECURITY Biuro Ochrony Mienia

 

 

Kursy i szkolenia:

 

2002 Konferencja Naukowo – Techniczna nt.: „Terroryzm chemiczny i biologiczny – działania wojsk i instytucji pozamilitarnych w sytuacjach kryzysowych” – Szklarska Poręba, 22 – 24 kwiecień;

 

2004 „Safe Borders” PSI Ground Interdiction Exercise-wrocław, 19-21 April 2004

 

2005 VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO – WSPÓLNA SPRAWA. „Terroryzm międzynarodowy – rola Policji w zapobieganiu” – Wrocław 10 maja.

 

2005 Seminarium nt. „Bezpieczeństwo cywilnej komunikacji lotniczej – zagrożenie terrorystyczne” - CSP Legionowo 23-24czerwiec.

 

2005 Międzynarodowa Konferencja – Bezpieczeństwo Regionalnego Portu Lotniczego jako granicy Państwa i Unii Europejskiej – Warszawa
6 października.


2005 V Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Biznesu – Terroryzm bombowy. Metody zabezpieczenia firm i instytucji – Warszawa 7-9 listopad 2005 r.


2006 Konferencja „SECUREX 2006” – Urządzenia i sposoby zabezpieczenia
mienia – Poznań, 30 marca 2006 r.


2007 Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe – Czy przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych w cysternach może być bezpieczny – Tarnów, 25-26 maja
2007 r.


2008 IV Międzynarodowa konferencja Naukowa na temat: „Katastrofy naturalne
i cywilizacyjne. Różne oblicza bezpieczeństwa. Bełchatów, 16 -18.06.2011 r.


2011 VII Międzynarodowa konferencja Naukowa na temat: „Katastrofy naturalne
i cywilizacyjne. Dylematy współczesnego bezpieczeństwa” – Bełchatów,
1-3.06.2011 r.


2012 IX Międzynarodowa konferencja Naukowa na temat: „Katastrofy naturalne
i cywilizacyjne. Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie”– Bełchatów, 19-21.06.2012 r.

 

Prowadzenie szkoleń:


Prowadzenie szkoleń z zakresu zagrożeń powodziowych, lokalnej problematyki zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, przewozu substancji niebezpiecznych, planowania w systemie zarządzania kryzysowego, systemów ostrzegania i alarmowania, terroryzmu i bioterroryzmu – w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „ASESOR”, Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Zawodowego Π sp. z o.o. we Wrocławiu, z FRDL w programie „Samorząd 2000” sponsorowanym przez USAID w zakresie przygotowania materiałów szkoleniowych i prowadzenia zajęć, w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu.

 

Dodatkowe umiejętności:

 

Uprawnienia: Ratownik chemiczny, inspektor ochrony radiologicznej typu B, licencja II stopnia pracownika ochrony fizycznej (od 2014 r. pracownik kwalifikowany);

 

Znajomość języków obcych:
Rosyjski – dobra w mowie i piśmie, angielski – podstawowy;

 

Publikacje: Autor i współautor ponad trzydziestu publikacji w formie artykułów, współautor pięciu prac naukowo-badawczych, autor i współautor ponad dwudziestu skryptów i opracowań.

 

 

 

 

 

 

Marek Janik - Przewodniczący AZER woj. śląskie
Marek Janik - Przewodniczący AZER woj. śląskie

 

WOJ. ŚLĄSKIE

 

 

MAREK JANIK - Przewodniczący AZER woj. śląskie

 

Ur. 15.08.1973 roku w Chorzowie.
W roku 2001 ukończyłem Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i uzyskałem tytuł magistra politologii.

 

Od 1990 roku działam politycznie i społecznie. W tym czasie współtworzyłem Klub Młodzieży Chrześcijańsko – Narodowej w Chorzowie. Potem zostałem przewodniczącym Stowarzyszenia Młodzieży Śląskiej i opracowałem zasady Nowego Regionalizmu opartego o Polski patriotyzm i Śląskie tradycje.

 

Od 1995 roku założyciel NSZZ Solidarność 80. Od 2001 roku pracuję w samorządzie.

Jestem twórcą i pomysłodawcą Instytutu Polityki Polskiej oraz Klubu Polskiej Racji Stanu.

 

Żonaty – żona Aneta i dwóch synów Łukasz i Kacper. Obecnie mieszkam w Pyrzowicach.