STRUKTURY

 

 

EMERYCIE, RENCISTO GŁOSUJ NA SIEBIE - WYOBRAŹ SOBIE

 

DZIESIĘCIOMILIONOWĄ SIŁĘ, KTÓRA NAPRAWI NASZE PAŃSTWO,

 

ZASYPIE PODZIAŁY WŚRÓD POLAKÓW ORAZ PRZYWRÓCI

 

GODNOŚĆ I SZACUNEK TEJ GRUPIE SPOŁECZNEJ.

 

 

 

 

 

Wojciech Kornowski - Przewodniczący AZER
Wojciech Kornowski - Przewodniczący AZER

 

 

Wojciech Kornowski - Przewodniczący AZER

 

Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów

 

kontakt: 

nt tel.: 601 58 60 60

e.mail: w.kornowski@interia.pl

 

 

posiada 40- letni staż pracy w tym przeszło 30- letni na stanowiskach kierowniczych. Obecnie jest emerytem.

 

Posiada ogromne doświadczenie nabyte jako szef różnych ogólnopolskich organizacji gospodarczych i pracodawców. Z pewnością szczególne doświadczenie zdobył będąc najpierw Wiceprezydentem a następnie Prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich. M.in. był współtwórcą Komisji Trójstronnej. Dwukrotnie występował jako Prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich przed Trybunałem Konstytucyjnym broniąc racji pracodawców.

 

Do najciekawszych pierwszych w kraju inicjatyw należało powołanie przez niego Szkoły Menedżerów gdzie wykładali najlepsi ekonomiści i profesorowie od zarządzania. Z ciekawostek tamtych lat można wymienić np. pierwsze reklamy jego firmy na wagonach tramwajowych najpierw w Poznaniu a następnie w Warszawie.

 

Jest twórcą pierwszego prywatnego szpitala w Polsce pod nazwą KORVITA z długoletnią współpracą z najlepszymi specjalistami na świecie, np. okulistami z Instytutu Fiodorowa w Moskwie czy też z kliniką Prof. Stanisława Burzyńskiego w zakresie leczenia nowotworów antyneoplastonami. Założył fundację KORVITA dzieciom, dzięki której dziesiątki tysięcy dzieci były leczone bezpłatnie.

 

Ma wszechstronne doświadczenie. Jego zainteresowania to przede wszystkim przepisy prawa, zarządzanie dużymi zespołami ludzkimi. Jak z powyższego wynika posiada z pewnością ponad przeciętne zdolności organizacyjne, potrafi podejmować trudne decyzje.

 

 

 

Tadeusz Bartold - Sekretarz Generalny AZER
Tadeusz Bartold - Sekretarz Generalny AZER

 

Tadeusz Bartold - Sekretarz Generalny Partii AZER

Szef Sztabu Krajowego Komitetu Wyborczego Akcji Zawiedzionych Emerytów Rencistów

 

Kontakt:

nr telefonu 507 522 164

e-mail: tadeusz.bartold@interia.pl

 

 

 

 Przedsiębiorca. Przewodniczący Stowarzyszenia WSPÓLNOTA.

 

 

 

Janusz Bryczkowski - Członek Zarządu AZER
Janusz Bryczkowski - Członek Zarządu AZER

 

Janusz Bryczkowski - Członek Zarządu AZER

 

 

kontakt:

 

nr tel.: 509832205

e-mail:janusz19483@wp.pl

 

 

 

- emeryt, przedsiębiorca,

- założyciel partii Zielonych w 1986r,

- założyciel i w/ce przewodniczący partii Samoobrona w 1992r.,

- założyciel i Przewodniczący partii Polski Front Narodowy

Zbigniew Witaszek - Członek Zarządu AZER
Zbigniew Witaszek - Członek Zarządu AZER

 

Zbyszek Witaszek - Członek Zarządu AZER

 

 

kontakt:

nr tel.: 602487428

e-mail: hotel@uwitaszka.pl

 

Przedsiębiorca,właściciel kompleksu-hotelu i restauracji " U Witaszka".

Poseł Samoobrony dwóch kadencji. Działacz społeczny i polityczny.

 

 

 

Sławomir Batóg - Członek Zarządu AZER

 

Kontakt:

nr tel.: 608 376 169

 

 

 

 

 

 

RADA KRAJOWA

AKCJI ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW

 

 

 

 

 

 

Stefan Sawczak - Przewodniczący AZER woj. dolnośląskie
Stefan Sawczak - Przewodniczący AZER woj. dolnośląskie

 

 

Stefan Adam Sawczak - Przewodniczący AZER woj. dolnośląskie,

Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 3 Wrocław.

 

 

 

kontakt:

nr tel.: 601 760 769, 723 679 797
e-mail: stiv@box43.pl,

 

 


Stopień wojskowy: podpułkownik

 

 

 

 

Wykształcenie:

 

1979 – 1983  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych – Kraków;

 

1991 – 1993 Wyższa Szkoła Pedagogiczna – Opole – „Wychowanie Techniczne” specjalność nauczycielska;

 

1992 – 1994 Akademia Rolnicza – Wrocław – studia podyplomowe „Woda i Środowisko” organizowane w ramach Współpracy z Uniwersytetem w Hanowerze (D) i Uniwersytetem Rolniczym w Wageningen (NL) w ramach programu TEMPUS;

 

1998 International Humanitarian Relief Operations (PfP) - Skovde (Szwecja), 4 – 15 maj;

 

2000 Szkolenie konsultantów w dziedzinie Lokalnych Systemów Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpowodziowej. W ramach kursu odbyło się dziewięcio - dniowe szkolenie w USA w miesiącu wrześniu - (czerwiec 1999 r. – grudzień 1999 r.);

 

2001 Uzyskanie licencji pracownika ochrony fizycznej II Stopnia.

 

2004 – 2005 Niemiecko-polskie Studia Podyplomowe - kierunek Administracja Rządowa w Polsce i Niemczech organizowanych przez DWSSP „ASESOR” i Wyższą Szkołę Zittau/Görlitz (FH).

 

2006 Uzyskanie Certificate Airport Security Operations Course given by the Aviation Training and Development Institute (ATDI) Warsaw, February 13 – 17, 2006 r.

 

 

 

 Krzysztof Chopcian - Szef Okręgu Wyborczego

nr 1 Legnica

 

kontakt:

nr tel.: 662946902

e-mai: k-chopcian@wp.pl

 

 

 

 

Franciszek Franczak- Szef Sztabu Okręgu Wyborczego

nr 2 Wałbrzych

 

kontakt:

tel. 502 255 533

e-mail: leon_jasinski@wp.pl

 

Mieczysław Placety  - V-ce Szef Sztabu Okręgu Wyborczego

nr 2 Wałbrzych

 

kontakt:

nr tel.: 781 355 542

e-mail: implacety@gmail.com

 

 

 

Grzegorz Kulczycki - Przewodniczacy AZER woj. kujawsko-pomorskie,

Szef Okręgu Wyborczego nr 4 Bydgoszcz.

 

 

 

kontakt:

nr tel: 608 302 199

e-mail: grzegorz4859@poczta.fm

 

 

Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Emerytów Rencistów "Weterani Pracy".

 

 

 

Zbigniew Adamczyk
Zbigniew Adamczyk

 

 

 

Zbigniew Adamczyk - Szef Sztabu Okregu Wyborczego

nr 5 Toruń

 

kontakt:

nr tel.: 692 729 328

e-mail: zibiadams52@wp.pl

 

 

 

Działacz Społeczny, obrońca praw pracowniczych.

Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego Sierpień 80 Konfederacja w Grudziądzu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ryszard Chodynicki - V-ce Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 5
ryszard Chodynicki - V-ce Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 5

 

RYSZARD CHODYNICKI - V-ce Szef Sztabu Okręgu

Wyborczego nr 5 Toruń

 

 

kontakt:

nr tel.: +48 605 523 500

e-mail: ryszardwk@gmail.com

 

 

Poseł na Sejm i samorządowiec, Pułkownik żołnierz wojska polskiego:
- parlamentarzysta w latach 2001-2004
- samorządowiec w latach 1994-2001
- żołnierz WP w latach 1967- 2002 na różnych stanowiskach w stopniu - do pułkownika włącznie .

 

Obecnie wykładowca akademicki na Kujawskiej Szkole Wyższej ( stopień naukowy - dr inż.)z przedmiotów administracji i problemów wojskowych.

 

Prezes Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku, Prezes Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich w województwie kujawsko-pomorskim.

 

 

 

 

Leszek Barwiński - Przewodniczący AZER woj. lubelskiego

Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 6 Lublin

 

 

kontakt:

nr tel.: 602 404 099

e-mail: leszekbarw@o2.pl


Działacz społeczny i polityczny.

 

 

 

Wiesława Goluch - V-ce Szefowa Sztabu Okręgu nr 6
Wiesława Goluch - V-ce Szefowa Sztabu Okręgu nr 6

 

Wiesława Goluch - V-ce Szefowa Sztabu Okręgu Wyborczego nr 6 Lublin

 

kontakt:

nr tel.: 726 423 975

e-mail:leszekbarw@o2.pl

 

 

 

Przewodnicząca partii Samoobrona na woj. Lubelskie

Członek Rady Krajowej partii Samoobrona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryszard Walenty Jarznicki - Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 7
Ryszard Walenty Jarznicki - Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 7

Ryszard Walenty Jarznicki - Szef Sztabu

Okręgu Wyborczegonr 7 Chełm

 

 

kontakt:
nr tel.: 508 316 768

e-mail: ryszardjarznicki@gmail.com

 

 

Przewodniczący partii Polska Patriotyczna. Reprezentant okręgu lubelskiego, z ramienia ZWZ Solidarność PKS, odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji z komisją rządową Ministerstwa Komunikacji. 9 lat pracował w samorządach gminnych oraz 3 lata w związkach zawodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edmund Kotlarski - Przewodniczący AZER woj. lubuskie
Edmund Kotlarski - Przewodniczący AZER woj. lubuskie

Edmund Kotlarski - Przewodniczący AZER woj. lubuskie,

Szef Sztabu Okregu Wyborczego nr 8 Zielona Góra

 

kontakt:

nr tel.: 502 105 913

e-mail: koziorozecon@wp.pl

 


Wykształcenie – wyższe magisterskie - Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Uniwersytet Zielonogórski.
Posiadane wykształcenie. Autor książek historycznych „Wędrówki po niezwykłej historii Kębłowa”.

 

Były Przewodniczący Rady Powiatu Nowosolskiego.

Były Radny Powiatu i Wicestarosta Powiatu Nowosolskiego
Członek Zarządu Związku Rolników SAMOOBRONA woj. Lubuskiego

 

 

 

 

 

 

Robert Stankiewicz - Przewodniczący AZER woj. łódzkie
Robert Stankiewicz - Przewodniczący AZER woj. łódzkie

 

 

 

Robert Stankiewicz - Przewodniczący AZER

woj. łódzkie

 

kontak:

nr tel.: 502100486
e-mail: rotstankiewicz@gmail.com

 

V-ce Prezes Stowarzyszenia Wspólnota na Łódź. 

Rencista, działacz społeczny.

Członek Asysty parafialnej w Parafii ŚW. Jerzego w Łodzi.

Sierżąnt Polskich Drużyn Strzeleckich Łódzkiego Batalionu PDS

 

 

 

 

 

Anna Baranowska - Szefowa Okręgu Wyborczego nr 9 Łódź
Anna Baranowska - Szefowa Okręgu Wyborczego nr 9 Łódź

Anna Baranowska - Szefowa Okręgu Wyborczego

nr 9 Łódź

 

kontakt:

nr tel.: 506 387 368

e-mail: baranowska.anna1@wp.pl

 

Nauczycielka, Refleksolog. Koordynator Regionalny Międzynarodowej Akademii Refleksologii. Prezes Fundacji Aqua Life.

 

Działa na rzecz edukacji w zakresie medycyny naturalnej,profilaktyki, promocji,ochrony zdrowia i rehabilitacji.

 

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działajacymi w szczególności na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Jolanta Kryska - Szefowa Okręgu Wyborczego nr 10
Jolanta Kryska - Szefowa Okręgu Wyborczego nr 10

Jolanta Kryska - Szefowa Okręgu Wyborczego

nr 10 Piotrków Trybunalski

 

 

Jolanta Kryska Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Łódzkiej,
porucznik Polskich Drużyn Strzeleckich Batalionu Łódzkiego PDS
Dyrektor Łódzkiego Bura Poselskiego Posła na Sejm RP Janusza Sanockiego.

 

kontakt:

nr tel.: 602 734 137

e-mail: jolanta.kryska@onet.pl

 

 

 

 

Grzegorz Witold Andrysiak - Szef Okręgu Wyborczego nr 11
Grzegorz Witold Andrysiak - Szef Okręgu Wyborczego nr 11

Grzegorz Witold Andrysiak - Szef Okręgu Wyborczego

nr 11 Sieradz

 

 

mgr Grzegorz Andrysiak działacz społeczny
podporucznik Polskich Drużyn Strzeleckich Batalionu Łódzkiego PDS

 

kontakt:

nr tel.: 502 410 919

e-mail: g.andrysiak@gmail.com

Jerzy Pękala - Przewodniczący AZER woj. mazowieckie
Jerzy Pękala - Przewodniczący AZER woj. mazowieckie

 

Jerzy Pękala - Przewodniczacy AZER woj. mazowieckie

Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 16 Płock.

 

 

kontakt:

nr tel.: 692 134 386

e-mail: jerzy.pekala@wp.pl

 

 

Wykształcenie średnie rolnicze.

Od 1992-2001 radny gminy Wieczfnia Kościelna. 2001-2005 Poseł na Sejm RP. Obecnie przewodniczący związku Samoobrona woj. mazowieckiego.

 

 

 

 

 

Adam Maroszek - Szef Okręgu Wyborczego nr 17 Radom

 

kontakt:

nr tel.: 608 881 128

e-mail: a.maroszek1806@gmail.com

Andrzej Nastała - Szef Sztabu Okręgu nr 18
Andrzej Nastała - Szef Sztabu Okręgu nr 18

 

Andrzej Nastała - Szef Okręgu Wyborczego nr 18 Siedlce

 

kontakt:

nr tel.: 602 863 299

e-mail: andrzejnastala@wp.pl

 

Przedsiębiorca
Aktywny działacz społeczny i polityczny.

 

Tomasz Sulik - Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 19 Warszawa

 

 

kontakt:
nr tel.:+48 602 775 339
e-mail: t.sulik@op.pl

 

 

Pułkownik Bractwa Liderów.

Sędzia Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego,

Członek Zarządu Komendy Głównej Zrzeszenia Oficerów i Żołnierzy Stowarzyszenia Wolność i Niezawisłość.

Andrzej Górski - V-ce Szef Okręgu Wyborczego nr 19
Andrzej Górski - V-ce Szef Okręgu Wyborczego nr 19

 

Andrzej Górski - V-ce Szef Okręgu Wyborczego nr 19 Warszawa

 

 

kontakt:

nr tel.: 601 808 080

e-mail: gorski.andrzej@gmail.com

 

 

University of Nigeria Mathematics Department.
Magister Ekonomii, Szkoła Główna Planowania i Statystyki „SGPiS” Wydział: Finanse i Statystyka, Organizacja Przetwarzania Danych.

 

Prywatny przedsiębiorca założyciel kilku firm architektoniczno budowlanych. Współzałożyciel EUROMOST POLSKA, Sp. z o. o. Działający w branży telewizyjnej. Współtwórca wirtualnego studia TV ELSET. Autor “WHO’S WHO IN POLAND 1994-1995”, Deweloper.

 

 

 

 

Rybak Jerzy - Szef Okręgu Wyborczego nr 20
Rybak Jerzy - Szef Okręgu Wyborczego nr 20

 

Jerzy Rybak - Szef Okręgu Wyborczego nr 20 Warszawa

 

 

kontakt:

nr tel.: 501 127 564

e-mail: rybakjerzy@op.pl

 

Wieloletni działacz miasta Otwock i powiatu otwockiego. Były radny, b.prezesem Zarządu PCK w Otwocku. B. ławnik w Sądzie Rejonowym w Otwocku.

 

Jest prezesem Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli „ POMAGAMY POMAGAĆ”.

 

Były pracownik naukowy IDKKAP, był m.in. dyrektorem adm.- ekonom. PSK Krasickiego, dyr. Tech. Szpitala ChPiGr., dyr. Zakładu Budżetowego w Urzędzie m.st. Warszawy, naczelnikiem w US , prowadził własną działalność gospodarczą prowadząc m.in. firmę RADIO- TAXI w Otwocku oraz firmy handlowe. Posiada wiele odznaczeń państwowych m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz resortowych i NGO.

 

 

 

Zbigniew Witaszek V-ce Szef Sztabu Okręgu nr 20
Zbigniew Witaszek V-ce Szef Sztabu Okręgu nr 20

 

 

Zbigniew Witaszek - V/ce Szef Sztabu Okręgu nr 20

 

 

kontakt:

nr tel.: 602487428

e-mail: hotel@uwitaszka.pl

 

 

Przedsiębiorca,właściciel kompleksu-hotelu i restauracji " U Witaszka". 

Poseł Samoobrony dwóch kadencji. Działacz społeczny i polityczny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jerzy Fałat - Przewodniczący AZER woj. opolskie
Jerzy Fałat - Przewodniczący AZER woj. opolskie

 

 

 

Jerzy Józef Fałat - Przewodniczący AZER woj. opolskie,

Szef Okręgu Wyborczego nr 21 Opole

 

kontakt:

nr tel: 660 744 413

e-mail: jfalat@poczta.onet.pl

 

 

1972 Ukonczone studia magisterskie Wydział Chemii Politechnika Wrocławska
Specjalnosc Inzynieria i Apareatura Chemiczna.

1972-2000 Praca w Biurze Projektowo Konstrukcyjnym.
Zakład Urzadzen Przemysłowych Nysa
do 2017 Własciciel Firmy Innowacyjnej Procomplex
Współwłasciciel Patentów z dziedziny Paliw odnawialnych
oraz produkcji leku Dietetycznego na bazie Oleju Lnianego

 

 

 

 

 

 

Marek Górski - Przewodniczący woj. podkarpackie,

Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 22 Krosno

 

 

kontakt:

nr tel.: 795 563 660

e-mail: marekgorskigb@interia.pl

 

 

 

 

 

Jan Armata - Szef Okręgu Wyborczego nr 23 Rzeszów

 

kontakt:

nr tel.: 510 871 327

Mirosław Basiewicz
Mirosław Basiewicz

 

Mirosław Basiewicz - Przewodniczący AZER woj. podlaskie

Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 24 Białystok

 

kontakt:

nr tel.:503 668 487
e-mail: miroslawbasiewicz@tlen.pl

 

Mirosław Basiewicz, lat 61., wykształcenie średnie techniczne, licencjowany przewodnik turystyczny i pilot wycieczek. Emeryt.

 

Od 20 grudnia 1981 r, do 13 lipca 1982 r. za poglądy osadzony w Areszcie Śledczym W-wa Białołęka.

 

W 1987 r. pomysłodawca i współzałożyciel Obywatelskiego Komitetu Pozukiwań Mieszkańców Suwalszczyzny Zaginionych w Lipcu 1945 r., którego celem było wyjaśnienie okoliczności i ustalenie miejsca pochówku ofiar największej zbrodni dokonanej na Narodzie Polskim po II wojnie światowej (Obława Augustowska).
W latach 2005-2007 wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Rolników „Ojczyzna”.


Kawaler Orderu Odrodzenia Polski,
Kawaler Krzyża Wolności i Solidarności,
Kustosz Pamięci Narodowej
Strażnik Pamięci i Godności Żołnierzy Wyklętych.

 

 

 

 

Andrzej Kochanowski - V-ce Przewodniczący AZER woj. podlaskie

V-ce Szef Sztabu Okregu Wyborczego nr 24 Białystok

 

 

kontakt:

 

nr tel.: 600 954 834

e-mail: andkoch23@wp.pl

Agnieszka Kotłowska - Szefowa Okręgu Wyborczego nr 25
Agnieszka Kotłowska - Szefowa Okręgu Wyborczego nr 25

 

 

Agnieszka Kotłowska - Przweodniczaca AZER woj. pomorskie

Szefowa Sztabu Okręgu Wyborczego nr 25 Gdańsk

 

kontakt:

nr tel.: 691 329 581

e-mail: agakot22@wp.pl

 

 

Sekretarz Wojewódzkiego Pomorskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku.

 

Pilot Wycieczek Zagranicznych.

 

Sekretarz Sądowy.

 

Wolontariat pomocy dla emerytów i rencistów.

 

 

 

 

 

 

 

Eugeniusz Podolak - Szef Sztabu Okręgu Wyborczego

nr 26 Gdynia

 

kontakt:

nr tel.: 501 293 255

e-mail: eugeniusz.podolak@wp.pl

 

 

Marek Janik - Przewodniczący AZER woj. śląskie
Marek Janik - Przewodniczący AZER woj. śląskie

 

 

Marek Janik - Przewodniczący AZER woj. śląskie,

Szef Okręgu Wyborczego nr 29 Gliwice

 

kontakt:

nr tel.: 882 244 521

e-mail: valdebene@poczta.fm

 

W roku 2001 ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i uzyskał tytuł magistra politologii.

 

Od 1990 roku działał politycznie i społecznie. W tym czasie współtworzył Klub Młodzieży Chrześcijańsko – Narodowej w Chorzowie. Potem zostałem przewodniczącym Stowarzyszenia Młodzieży Śląskiej i opracował zasady Nowego Regionalizmu opartego o Polski patriotyzm i Śląskie tradycje.

 

Od 1995 roku założyciel NSZZ Solidarność 80. Od 2001 roku pracuje w samorządzie.

 

Jestem twórcą i pomysłodawcą Instytutu Polityki Polskiej oraz Klubu Polskiej Racji Stanu.

 

 

 

Kazimierz Gronkiewicz- Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 27
Kazimierz Gronkiewicz- Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 27

 

 Kazimierz Gronkiewicz- Szef Sztabu Okręgu Wyborczgo

nr 27 Bielsko Biała

 

 

kontakt:

nr tel: 607 130 012

 

 

 

Emeryt, który dodatkowo pracuje. Ekspert w dziedzinie transportu samochodowego i infrastruktury drogowej.

Asystent społeczny posła na Sejm RP IV kadencji Piotra Smolany. Działacz samorządowy-trzecia kadencja w Radzie Osiedla Grunwaldzkiego w Bielsku-Białej. Wiceprzewodniczący Rady Osiedla.

Współzałożyciel i lider na Podbeskidziu ogólnopolskiego Komitetu Wyborczego Wyborców Polskie Rodziny Razem, którego założyciele i sympatycy przyłączyli się do Akcji Zawiedzionych Emerytów Rencistów.

 

 

 

 

Romuald Bryła - Szef Okręgu Wyborczego nr 28
Romuald Bryła - Szef Okręgu Wyborczego nr 28

 

Romuald Bryła - Szef Okręgu Wyborczego nr 28 Częstochowa

 

kontakt:

nr tel: 501 916 526

e-mail: janmichalnowak@interia.pl

 

 

 

Przewodniczący Stowarzyszenia Emerytów i Niepełnosprawnych.

 

 

 

Jan Michał Nowak - V-ce Szef Okręgu Wyborczego nr 28
Jan Michał Nowak - V-ce Szef Okręgu Wyborczego nr 28

 

Jan Michał Nowak - V-ce Szef Sztabu Okręgu Wyborczego

nr 28 Częstochowa

 

 

 

 

kontakt:

nr tel:. 604 373 341

e-mail: janmichalnowak@interia.pl

 

 

Sekretarz Stowarzyszenia Emerytów i Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Stanisław Michał Litarowicz- Szef Okręgu Wyborczego nr 31
Stanisław Michał Litarowicz- Szef Okręgu Wyborczego nr 31

 

Stanisław Michał Litarowicz - Szef Okręgu Wyborczego nr 31 Katowice

 

kontakt:

nr tel.: 699 121 832

e-mail: olastas1@wp.pl

 

Pełnił funkcje kierownicze w przemyśle papierniczym. Naukę odbywał na wydziałach zaocznych najpierw na Politechnice Wrocławskiej, następnie Poznańskiej i ukończył na Wieczorowym Uniwersytecie w Częstochowie w 1983r. W latach 90 został członkiem Partii Emerytów i Rencistów do 2012r. Podczas swojego członkostwa pełniłem różne funkcje min. Przewodniczącego Komitetu woj. w Katowicach.
Z początkiem lat 2000 został członkiem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów z siedzibą w Częstochowie, będąc przewodniczącym koła w Tychach.

 

 

 

 

Antoni Sosnowski - Szef Okręgu Wyborczego nr 32 Sosnowiec

 

kontakt:

nr tel.: 504 932 253

e-mail: antonisosnowski@op.pl

Janusz Bryczkowski - Przewodniczący woj. warmińsko-mazurskiego
Janusz Bryczkowski - Przewodniczący woj. warmińsko-mazurskiego

 

 

Janusz Bryczkowski - Szef Sztabu Wojewódzkiego woj. warmińsko-mazurskiego nadzorującego Okręgi Wyborcze nr 34 i 35

 

 

kontakt:

nr tel.: 509832205,

e-mail:janusz19483@wp.pl

 

 

- emeryt, przedsiębiorca,

- założyciel partii Zielonych w 1986r,

- założyciel i w/ce przewodniczący partii Samoobrona w 1992r.,

- założyciel i Przewodniczący partii Polski Front Narodowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanisław Jan Walczak - Szef Okręgu Wyborczego nr 35
Stanisław Jan Walczak - Szef Okręgu Wyborczego nr 35

 

Stanisław Jan Walczak - Szef Sztabu Okręgu Wyborczego

nr 35 Olsztyn

 

 

kontakt:

nr tel.: 509 833 010

e-mail: ekoglobal@onet.eu

 

 

Emeryt wojskowy, członek Społecznej Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wykształcenie społeczno-prawne. Licencja zawodowa Zarządca Nieruchomościami.

 

Żonaty, posiada dwoje wnuków, jednego prawnuka.

Zainteresowania: to historia, obronność kraju, społeczna pomoc potrzebującym, wędkarstwo, podróże historyczne.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Miller - V-ce Szef Sztabu Okręgu Wyborczego

nr 35 Olsztyn

 

 

kontakt:

nr tel.: 505 385 313

e-mail: profit.szczytno@wp.pl

Zdzisław Jankowski - Szef Okręgu Wyborcego nr 37
Zdzisław Jankowski - Szef Okręgu Wyborcego nr 37

 

Zdzisław Jankowski - Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 37 Konin

 

kontakt:

nr tel.: 882 062 609

e-mail: zdzislawjankowski@hotnail.com

 

Urodziłem się w 1943r w Rychwale w rodzinie Polskiej, posiadam wykształcenie średnie techniczne. Jestem emerytem. Od młodych lat działałem społecznie w LZS, PKZP, Związkach Zawodowych, Samorządzie i Poseł RP. Jako Poseł III RP Reprezentuję interesy Narodowe Polskiej Racji Stanu, Obrony Narodu Polskiego. W Sejmie wydałem książki „Zatrzymać Grabież Polski” i „Sam w Sejmie jak Rejtan” Należę do organizacji Polaka Patriotyczna, Związku Słowiańskiego i Akcji zawiedzionych Emerytów i Rencistów. Posiadamy realny program likwidacji biedy i bezrobocia, odbudowy i rozwoju kraju z Narodem dla dobra Narodu, by nie jeździć za chlebem za granice. Moja siłą jest prawda przez mnie głoszona i miłość do Ojczyzny. Trzeba ją bronić do ostatniego tchu, walcząc o odzyskanie utraconej Polski i dla godnego życia Polaków.

 

 

 

Jacek Karcz - Przewodniczący Azer woj. wielkopolskie
Jacek Karcz - Przewodniczący Azer woj. wielkopolskie

 

Jacek Karcz - Przewodniczacy AZER woj. wielkopolskie

Szef Okręgu Wyborczego nr 39 Poznań

 

kontakt:

nr tel.: 780 032 443

e-mail: jkarcz43@wp.pl

 

 

Stopień wojskowy: pułkownik dyplomowany
Wykształcenie: doktor nauk wojskowych


Techniczna Oficerska Szkoła Wojsk Lotniczych,

Akademia Obrony Narodowej, Wydział Lotniczy,

Akademia Obrony Narodowej,Wydział Wojsk Lądowych, studia doktoranckie,  Akademia Tyłów i Transportu w Sankt Petersburgu, Studia Podyplomowe dla wyższych dowódców (logistyka),

UAM Poznań studia podyplomowe

 

 

Służba Wojskowa w WP realizacja zadań na stanowiskach dowódczo -sztabowych w Wojskach Lotniczych i OPK oraz w Wojskach Lądowych.

Adiunkt w Katedrze Logistyki WSOSK i WSWL Poznań

Kierownicze stanowiska w BH SA Warszawa.

Dyrektor Centrum Szkolenia Agencji Detektywistycznej i Ochrony „Joker” w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Kurczewski - Szef Sztabu Okręgu Wyborczego

nr 38 Piła

 

kontakt:

nr tel.: 501 565 610

e-mail: kurczewskizbigniew@o2.pl, kurczewski2019@wp.pl

 

Wykształcenie: wyższe; mgr inż. chemii

 

Absolwent UAM Poznań,

Studia podyplomowe w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji.
Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami

 

 

Przebieg pracy zawodowej

 

– PTTK Foto-Pam
– Spółdzielczość Pracy
– Własna działalność gospodarcza

 

 

Działalność społeczno-polityczna

 

- wieloletni ławnik Sądu Rejonowego w Poznaniu
- członek Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, Gniazdo Poznań -Rataje
- były wiceprezes Zarządu Miejskiego PSL w Poznaniu.

 

 

 

Wiktor Kazimierz Czerwiński - Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 40
Wiktor Kazimierz Czerwiński - Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 40

 

Wiktor Kazimierz Czerwiński - Szef Sztabu Okręgu

Wyborczegonr 40 Koszalin

 

 

kontakt:

nr tel.: +48 602 649 165
e-mail: darzbor3@wp.pl

 


Emerytowany mjr. Wojska Polskiego od 14.12.1990
były członek PZPR , SDRP, SLD,

Od pięciu lat członek Stronnictwa Patriotycznego Polski i Polonii

żonaty.

 

 

 

 

Zenon Miller - V-ce Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 40
Zenon Miller - V-ce Szef Sztabu Okręgu Wyborczego nr 40

 

Zenon Miller- V-ce Szef Sztabu Okręgu Wyborczego

nr 40 Koszalin

 

 

 

kontakt:

nt tel.:505385313
e-mail: milltar@yahoo.pl

 


Przewodniczący partii "Stronnictwo Patriotyczne Polski i Polonii" zarejestr. pod nr ewidencyjnym EwP-315.

 

 

Przewodniczący Stowarzyszenia "Ogólnopolskiego Komitetu Interwencji Społecznych ".

 

 

Zawodowo jest twórcą jedynych na Świecie Hybrydowych Systemów OZE (grzewczo-oświetleniowych) typu Milltar H-1 do H-10 przeznaczonych dla domów jednorodzinnych do zaspokojenia bieżących potrzeb w energię elektryczną i cieplną.