PRZESŁANIE DO SETEK ORGANIZACJI EMERYTÓW, SENIORÓW, RENCISTÓW, INWALIDÓW

 

Wojciech Kornowski
Przewodniczący partii
Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów
„AZER” w Warszawie
Syg. akt VII Ns Rej EwP384

 

 

Dot.: Prośba o zapoznanie swoich członków z niniejszym pismem.

 

 

Przede wszystkim jako przewodniczący nowej partii chciałbym się przedstawić, jestem emerytem, byłem Prezydentem Konfederacji Pracodawców Polskich w Warszawie (obecnie Pracodawcy RP), zawodowo byłem właścicielem i Prezesem Szpitali Prywatnych KORVITA S.A. znanej z 50 tysięcznej rzeszy pacjentów, m.in. z leczenia oczu i często przywracania wzroku przez rosyjskich okulistów. Wcześniej od przysłowiowego zera zorganizowałem w 85 roku spółdzielnię ”Miriada”, która posiadała 53 zakłady i przeszło 1200 pracowników.

 

Przechodząc na emeryturę byłem przekonany, że moja aktywność zawodowa i ewentualnie polityczna zakończyła się. Jednak w ostatnich dwóch latach zostałem zaskoczony dziesiątkami telefonów jak i spotkań, na których przekonywano mnie, że sytuacja emerytów i rencistów stała się na tyle dramatyczna i to nie tylko finansowo, że liczba prawie 10 mln. osób musi mieć reprezentację w sejmie by skutecznie walczyć o swoje prawa i by te tragiczne dla emerytów tendencje zatrzymać i je odwrócić. Aby tak się stało jest potrzebna mobilizacja całego środowiska niezależnie od przekonań ideologicznych czy też do tej pory sympatii do określonych partii. Wspólne działanie, poparcie, solidarność może przynieść sukces, który polepszy życie seniorów obecnych i przyszłych. Partia jest otwarta dla wszystkich niezależnie od wcześniejszych przekonań, miejsca pracy, przynależności do rożnych organizacji czy też partii. Partia jest również otwarta dla naszych synów, córek czy też wnuków, którzy chcieliby polepszyć los rodziców, dziadków i w przyszłości zabezpieczyć swój własny los, wszak wszyscy będziemy emerytami.

 

Celem partii jest znaleść się w parlamencie krajowym. Idąc do parlamentu powinniśmy dokonać dwóch podstawowych działań – odsunąć od władzy partie wywodzące się ze środowisk okrągłego stołu i drugie skończyć z dramatycznym podziałem politycznym w naszym kraju, odwołać się do tych którzy chcą działać ponad podziałami.

 

Na stanowiska kierownicze będziemy powoływać osoby niezależnie od ich przekonań czy przynależności partyjnych, powołamy osoby które będą realizowały nasz program, program opracowany przez ludzi doświadczonych, mądrych, którym należy się nie tylko szacunek, ale również zaufanie. Dokonamy zmiany pokoleniowej .Mamy dosyć kłótni elit pookrągłostłowych.

 

Jako obecni emeryci w przeszłości dokonaliśmy wiele, przypomnę chociażby odbudowę kraju doszczętnie zniszczonego po II Wojnie Światowej, rozbudowę przemysłu i całej gospodarki, wywalczenie wolności i uniezależnienia się od związku sowieckiego, zaciskanie przysłowiowego pasa w latach 80 – tych a potem 90-tych gdy sprzedano zagranicznym inwestorom praktycznie wszystkie dobra narodowe łącznie z największymi i najzyskowniejszymi zakładami przemysłowymi.

 

Z pewnością dotrzymamy słowa w zobowiązaniach programowych gdyż nie będą kierować nami interesy czy stanowiska. To już mieliśmy. Uważamy, że w dzisiejszych czasach pogłębiania się wręcz biologicznego wyniszczania emerytów i rencistów istnieje potrzeba szybkich zmian, przywrócenia zdrowych, jasnych czy też prawidłowych relacji między tą dziesięciomilionową grupą społeczną a Państwem. Jednocześnie tylko my możemy zasypać istniejące wręcz wrogie podziały pomiędzy Polakami, które to podziały tworzą realne zagrożenie bezpieczeństwa państwa. By temu sprostać władze partii AZER równolegle zarejestrowały stowarzyszenie pn.:” Siła Ponad Podziałami”. Stowarzyszenie ma na celu pomaganie seniorom i ścisłą współpracę z partią AZER bo tylko poprzez wygrane wybory parlamentarne będzie można zrealizować programy naprawcze dla emerytów i rencistów.

 

Nastał czas, że po raz kolejny mam nadzieję że już ostatni musimy wziąć odpowiedzialność za Polskę. Nie dajmy się dziś podzielić na moherowców, komuchów, styropianowców czy staruchów bo i takich określeń używa część polityków.

 

Zaprzestańmy głosować na różne partie z przyzwyczajenia, one naprawdę niczym się nie różnią. Jedna rzecz je łączy szczególnie w stosunku do emerytów i rencistów – nie dotrzymywanie obietnic wyborczych i przerzucanie własnej nieudolności na barki tych najsłabszych czyli na nas, również w dużej części na małe rodzinne firmy.

 

Pokażmy, że jesteśmy mądrzy mądrością wszystkich naszych sukcesów i porażek jakie ponieśliśmy, że mamy jak nikt inny największe doświadczenia. Nie kierujemy się w życiu emocjami przekazywanymi przez różne media ale rozumem i patriotyzmem.

 

Nie dajmy się nabrać, to elity okrągłego stołu zadłużyły nasz kraj na przeszło bilion złotych. Te rządy to SLD, PSL, PO i PIS. Najwyższy czas by przeszły do historii.

 

Będziemy apelować do przedsiębiorców by nas poparli i nasz program, który w dużej części jest programem gospodarczym. Gwarancją dla przedsiębiorców, iż wyrzucimy „do kosza” to wszystko co przeszkadza, ogranicza, bezpodstawnie oskarża i niszczy szczególnie firmy rodzinne, że zrealizujemy odbiurokratyzowanie gospodarki, uprościmy podatki itp. to tą gwarancją jestem ja, który jako Prezydent Pracodawców, uczestnik przez wiele lat Komisji Trójstronnej, który jeszcze wcześniej bo „za komuny” w 1988 r. powołał Ogólnopolską Organizację Menedżerów, walczył później jako prezes szpitali z nieżyciowymi przepisami, brakiem ich nowoczesnych rozwiązań. Będę chciał zrealizować razem z Wami to wszystko o czym wcześniej marzyłem ja i miliony mi podobnych a co było poza naszym zasięgiem.

 

O zarejestrowaniu naszej partii nie informowaliśmy mediów, zwracam się przede wszystkim do Was, setek stowarzyszeń, różnych organizacji emerytów, rencistów, seniorów, które z Waszej woli, jeżeli chcielibyście działać, wspólnie współpracować to z całą pewnością poprawimy los dziesięciomilionowej grupy społecznej, która dziś jest opuszczona, zapomniana, najuboższa, zadłużona u banksterów, bez właściwego, należytego dostępu do publicznej służby zdrowia i rehabilitacji, pozbawiona niejednokrotnie z uwagi na brak środków podstawowych leków, zmuszona do ponoszenia wysokich kosztów w prywatnych gabinetach stomatologicznych.

 

Nie pozostaje nam nic innego jak samemu zadbać o siebie by ostatnie lata życia przeżyć godnie, bez bólu, strachu i z uśmiechem na ustach.

 

Jako przewodniczący partii AZER i stowarzyszenia Siła Ponad Podziałami jestem gotów w każdej chwili przyjechać do Was by porozmawiać, przedyskutować wspólnie problemy, zapisać programy. Jednocześnie tych wszystkich, którzy chcieliby bezpośrednio działać w strukturach naszych organizacji prosimy o kontakt. Chcielibyśmy by działacze struktur od centralnych do gminnych wywodzili się z takich organizacji jak Wasza.

 

 

Pozdrawiam:

 

Wojciech Kornowski

 

Tel. 601 586 060
e-mail: w.kornowski@interia.pl