PROGRAM


PROGRAM AKCJI ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW AZER

 

Wstęp

 

Do partii AZER może należeć każdy niezależnie od wieku. Dlatego w programie zachowaliśmy właściwe relacje międzypokoleniowe, rozwiązania dotyczące wszystkich Polaków bez ekonomicznej czy innej dyskryminacji kogokolwiek. Przedstawiamy Państwu program, który po konsultacjach z Państwem zostanie ostatecznie uchwalony przez kongres. Nie używamy w nim okrągłych słówek, niezrozumiałych sloganów czy też patetycznych zwrotów, piszemy w sposób konkretny i jeśli obdarzycie nas Państwo swoim zaufaniem na pewno go zrealizujemy. Dotrzymamy słowa, gdyż nie będą kierować nami własne interesy czy stanowiska. To już mieliśmy. Uważamy, że w dzisiejszych czasach kryzysu pogłębia się wręcz biologiczne wyniszczanie naszego narodu, a przynajmniej dużych jego części, nastąpiło zerwanie prawidłowych relacji między obywatelem a państwem. Doprowadzenie do ogromnych podziałów, wręcz nienawiści między Polakami tworzy zagrożenie bezpieczeństwa państwa i na pewno spowalnia prawidłowy rozwój społeczno-ekonomiczny Narodu.

 

Nasz program zostanie poddany „zajadłej krytyce” ale nie przez zwykłych obywateli czy przedsiębiorców tylko przez tzw. „gadające głowy”, przez część pseudoelit mających dostęp do środków masowego przekazu by bronić własnych pozycji, własnych interesów sprzecznych z interesem Państwa i Narodu. Nie dajcie się nabrać to właśnie Ci mądrale z PO, SLD, PIS, PSL itp. zadłużyli nasz kraj na przeszło bilion złotych, to nie pomyłka, to bilion złotych. Apelujemy do przedsiębiorców – wesprzyjcie nas i nasz program to w dużej części program gospodarczy. Wprowadzenie w życie tego programu spowoduje wyrzucenie do kosza tego wszystkiego co wam przeszkadza. Doprowadzimy do tego, że Wam polskim przedsiębiorcom, soli tej ziemi administracja państwowa i samorządowa będzie zmuszona służyć i pomagać. Nastąpi faktyczne odbiurokratyzowanie gospodarki co zapewni wielomiliardowe oszczędności, a zrealizowanie całego programu poprawi również zdecydowanie sytuację emerytów i rencistów. AZER dokona zmiany pokoleniowej, wyrzuci na śmietnik historii obecne pseudoelity, które się nie sprawdziły, które swoją bezsilnością a czasem wręcz głupotą zagrażają wszystkim obywatelom.

 

AZER przedstawia cztery najważniejsze zadania, które należy wykonać by cały program mógł być zrealizowany .

I. Przede wszystkim należy odsunąć od władzy pseudoelity i partie po okrągłostołowe.

 

Naród Polski podjął się heroicznej pracy bardzo często rezygnując na rzecz ogólnego dobra z własnych przywilejów, dobra które powinno być wspólne i wielu innych pożytków, które się temu narodowi należą, rozumiejąc potrzebę i konieczność ponoszenia wielu wyrzeczeń na rzecz lepszej przyszłości. Niestety pseudo elity wywodzące się z układu po okrągłostołowego nie zdały egzaminu – oszukały Polaków. Polska przez te pseudoelity była sprzedawana, ograniczana w swoich możliwościach rozwoju, inicjując społeczne podziały przez wprowadzanie elementu nienawiści. Wskazywano którzy Polacy są dobrzy lub o nastawieniu patriotycznym, a którzy są źli. Pseudo elity obrażały i obrażają naród, dokonują nieprawdziwych ocen niektórych grup społecznych . W sposób bezwzględny od 30 lat niszczyły polskie firmy i polskich przedsiębiorców. Można powiedzieć, że straty z tego tytułu przewyższają wszystkie afery, których dopuściły się rządy SLD, PSL, PO i PIS w ostatnich 30 latach. Polska straciła poprzez niszczenie polskich przedsiębiorców, transfer poza Polskę niepodatkowanych zysków przez zagraniczne firmy, różne przywileje podatkowe i inne dla firm zagranicznych m. innymi banków, sieci handlowych miliardy złotych. Część tych środków mogłaby zostać wykorzystana na poprawę sytuacji materialnej emerytów i rencistów. Prawdą jest, że Polska się rozwijała ale następowało to z woli i przedsiębiorczości samego narodu, a nie dzięki będących u władzy głupców bądź zdrajców którzy rządzili Polską. Ci głównie dbali o własne interesy.

 

Wywoływane i prowokowane podziały zagrażają bezpieczeństwu państwa i zwykłym obywatelom.

Nie ma w Polsce ważniejszej sprawy, bardziej istotnej dla całego narodu jak w demokratycznych wyborach odsunięcie od władzy wszystkich, którzy są sprawcami dziesiątek afer, judzą na siebie Polaków, kłamią, oszukują naród. Swoje rządy realizują poprzez wprowadzanie mechanizmów skłócania polskich rodzin, bezustannie wyniszczają obywateli przez podnoszenie obciążeń podatkowych i innych płaconych przez nich.
AZER mówi stop dla dalszego, złego rządzenia przez pseudoelity i trzeba raz na zawsze pozbyć się ich z polityki. Nie ma w Polsce żadnej innej siły społecznej jak tylko dziesięciomilionowa armia emerytów i rencistów, którzy poprzez głosowanie w wyborach mogą zmienić status ekonomiczny i prestiż społeczny Polaków.
AZER uważa, iż jej kandydaci powinni zasiąść w ławach parlamentarnych i dokonać zmiany pokoleniowej. Będzie ona polegała na tym, iż do władzy a więc rządu oraz na kierownicze stanowiska we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, również w organach samorządowych i przedsiębiorstwach będących pod kontrolą państwa zatrudnieni zostaną nowi, głównie młodzi ludzie nie obciążeni tym wszystkim czym powinny zajmować się już podmioty badające historię. Ludzie ci muszą być dobrze przygotowani zawodowo, prezentować postawy propolskie i mogą wywodzić się z różnych partii jak również organizacji bezpartyjnych.
Młode pokolenie, które obejmie rządy w Polsce będzie kierowało się w określonym czasie programem partii AZER by realizować i zapewnić pełne możliwości rozwojowe kraju. Oczywiście zmiana pokoleniowa musi być oparta na patriotyzmie, wiedzy, kompetencji, zaangażowaniu i wielu innych pozytywnych przymiotach, które powinny być ujęte w nowej ustawie o służbie cywilnej.
Niezbędnym w tym celu będzie przyjęcie stanowiska do bardzo rygorystycznego przestrzegania tej ustawy by nie było możliwości powrotu do zarządzania z wykorzystaniem nepotyzmu, znajomości, układów, grup interesów.

 

II. Polska stała się macochą, a czasem wręcz wrogiem dla swoich obywateli. Polacy i to właściwie wszyscy z własnych doświadczeń odbierają jeden podstawowy, przerażający wniosek o naszym państwie iż istnieją ogromne bariery prawne, międzyludzkie, systemowe a nawet psychologiczne które utrudniają im życie. Ograniczają one szybkie, racjonalne i rzetelne rozwiązywanie ich problemów w różnych instytucjach samorządowych, rządowych, sądowych i innych.
Około trzy miliony Polaków nie wyjechało tylko za „chlebem” do innych krajów ale również dlatego, że reprezentujący szeroko rozumianą władzę urzędnicy byli w wielu przypadkach niekompetentnymi, a nawet wrogo nastawionymi wobec obywatela, utrudniając mu życie, nie pozwalając w sposób szybki i bezproblemowy załatwiać różne osobiste sprawy, gdzie łamanie prawa przez część prokuratorów i niektórych sędziów stało się nagminne, powodując coraz mniejsze więzi między obywatelem a instytucjami państwa.
Młode pokolenie opuszcza Polskę, nie może godzić się na brak kompetencji, wrogość urzędników, nieżyciowe przepisy, łamanie charakterów, brak możliwości utrzymania rodziny czy zakupu mieszkania i wielu innych działań państwa, które zohydzają obywatelowi życie. Jeżeli zatrudniony obywatel ma swoje zarobki obciążone podatkami, których wysokość można prawie przyrównać do jego półrocznego zarobku przy czym w każdej dziedzinie życia musi ograniczać swoje potrzeby, to przestaje patriotycznie myśleć.
W innych krajach będąc już na obczyźnie widzi dużo lepsze rozwiązania, proste zrozumiałe dla obywatela, pomagające mu. Polskie pseudoelity po 1989 roku niszczyły i dalej niszczą Polaków, ich morale, ich dumę, ich godność. Oceniono, że aby przeczytać wszystkie przepisy podatkowe wraz z wyjaśnieniami, zmianami itp. to trzeba by je czytać bez przerwy 60 lat.
Coś niepokojącego, niepojętnego ocierającego się o fantastykę powoduje brak słów na ocenę dotychczasowych rządów w odniesieniu do ich niekompetencji, podejmowania nieprzemyślanych decyzji i działań na szkodę Polski i Polaków.
Osobny rozdział w tym bezpardonowym i wrogim niszczeniu Polaków trzeba poświęcić bankom, korporacjom finansowym, finansjerom reprezentującym podmioty zagraniczne, a także polskiej stronie finansowej przejmującej najbardziej ohydne rozwiązania banksterów z zagranicy.
Sytuacja taka i skutki jej działań najbardziej dotknęły emerytów i rencistów gdzie zadłużenie tej grupy społecznej wzrosło w ciągu 6 lat pięciokrotnie z 1,1 mld zł do 5,6 mld.

 

Polaków najbardziej przeraża, wręcz odbiera im wolę działania, świadomość, że ze swoimi problemami oraz ewidentnymi przypadkami łamania prawa, nieżyczliwością, pomówieniami itp. mogą pisać na tzw. Berdyczów. Nikt w naszym kraju nie przejmuje się problemami obywatela. Różnego stopnia urzędy i instytucje nawet nie odpowiadają na kierowane do nich pisma. Sędziowie i prokuratorzy są chronieni i bronieni przez swoje koleżanki lub kolegów. Nieliczne przypadki pozytywnych działań na rzecz obywatela występują jedynie wówczas gdy sprawa jest nagłaśniana przez media.

 

Jednak i wtedy nadzieja, że odpowiedzialni za zło poniosą odpowiedzialność jest równa zeru. Paraliż bezradności obywateli wobec władzy dotyka właściwie wszystkich, brak odpowiedzialności szeroko pojętej władzy, kolesiostwo, zamiatanie przekrętów pod dywan, pogarda dla zwykłego obywatela, obojętność na problemy przedsiębiorców szczególnie małych i średnich firm jest powszechny. Wystarczy porozmawiać z kolegą, sąsiadem, znajomymi z pracy by dowiedzieć się że większość czasu poświęcamy na bezowocne bieganie po urzędach, sądach i wielu instytucjach, które zajmują się sobą zamiast obywatelem.

 

Sztandarowym zadaniem AZER-u dla ograniczenia, a w rezultacie likwidacji powyższej patologii będzie powołanie BIURA INTERWENCJI PAŃSTWA.
Być może będzie to najważniejsza i najbardziej istotna instytucja jaka jest w chwili obecnej potrzebna państwu i obywatelom. Biuro będzie działać na podstawie specustawy o bardzo szerokich kompetencjach również kadrowych.
Biurem powinna zarządzać osoba w randze sekretarza stanu bezpośrednio nadzorowana przez wicepremiera i wybierana przez Sejm. Winna nią być osoba najbardziej godna zaufania, bezkompromisowa, o wysokim stopniu empatii, pracowita, wyczulona na krzywdy ludzkie i potrafiąca wnioskować o zmianę dziesiątków przepisów utrudniających życie obywatelowi.
W skład biura weszłyby struktury wszystkich „rzeczników”
Biuro powinno zatrudniać tylko niezbędną liczbę osób, które sprostają wezwaniu naprawienia i błyskawicznego reagowania na patologiczne zachowania władzy na każdym szczeblu administracji rządowej, samorządowej, sądów, prokuratury, zakładów pracy i innych instytucji życia publicznego. W skład biura powinien wejść wydział prokuratorski z odpowiednimi uprawnieniami.
Powołanie przedmiotowego biura jest konieczne i najważniejsze by diametralnie zmienić relacje obywatel – państwo, naprawić i przywrócić właściwe zadania zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla wielu instytucji państwa, które dziś są w dużej części zdemoralizowane, nieodpowiedzialne, bezkarne oraz nieczułe na problemy obywateli.

Żaden z obywateli państwa nie pozostawałby sam wobec problemów, które go dotykają. Każda zgłaszana sprawa podlegałaby dogłębnemu wyjaśnieniu, udzieleniu konkretnej odpowiedź lub podjęciu decyzji, a ustalony winny bez względu na to kim by nie był ponosiłby odpowiedzialność.

 

III. Bez praworządności nie ma państwa przy czym należy wyraźnie podkreślić o co partia AZER będzie dbała : prawo ma służyć człowiekowi a nie odwrotnie. Dopilnujemy by przepisy prawa i jeżeli to będzie możliwe zapisy Konstytucji wyraźnie stawiały człowieka przed prawem. Należy podkreślić, że w tzw. reformie wymiaru sprawiedliwości dokonano część dobrych zmian ale także tych nietrafionych.
Do tych dobrych niewątpliwie należy powołanie Izby Dyscyplinarnej i Skargi Nadzwyczajnej, jeżeli oczywiście przyjąć, że w tych izbach zasiadają rzeczywiście sędziowie o wysokiej etyce zawodowej o wszechstronnej wiedzy prawniczej, bezkompromisowi, obiektywni.
Izby te mogą uczynić wiele dobrego i zmniejszyć u przeszło 80% obywateli stanowisko, iż w dużej części wymiaru sprawiedliwości dzieje się wiele złego. Dotyczy to nadużyć, skandalicznych oraz niezgodnych z prawem wyroków i postanowień , braku szacunku dla obywatela itp.
Do decyzji nietrafionych zaliczyć należy te dotyczące wieku emerytalnego sędziów, obrażanie ich poprzez nazywanie postkomuną czy też liczne zmiany kadrowe na różnych szczeblach zarządzania wymiarem sprawiedliwości.
Nie chodzi o to żeby sędzia orzekał tylko do 65 roku życia, nie chodzi o to czy na miejsce urzędującego prezesa sądu przyjdzie inny to niczego nie zmienia. Nie można również na podstawie nielicznych sytuacji np. kradzieży czegoś przez sędziego obwiniać cały wymiar sprawiedliwości.

 

Zasadne jest postawienie pytań:
Po pierwsze - co zrobić by część sędziów i to dość liczna przestała nagminnie łamać prawo. Łamanie prawa wynika z wielu okoliczności wśród nich należy wymienić m.in. niewystarczającą wiedzę prawniczą, sędziowie nie zapoznają się z nowym orzecznictwem szczególnie SN i NSA.
Po drugie - dlaczego interpretują prawo nierzetelnie i to w zależności od ” potrzeb rozprawy” popełniając błędy, które nie powinny się zdarzać. Działają w swoim środowisku na zasadzie nie tyle brania łapówek co wzajemnego załatwiania spraw.
Po trzecie – co sprawia, że nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, wychodzą z założenia, że pisząc w swoich orzeczeniach ewidentne bzdury nie spotka ich za to konkretna kara. Tą złą zasadę praktykują sądy odwoławcze, które często nie czytają akt z lenistw, a także z braku ponoszenia odpowiedzialności za swoje stanowisko i bardzo często bezkrytycznie zatwierdzają postanowienia sądów niższej instancji.
Do Izby Dyscyplinarnej celem poniesienia odpowiedzialność powinni trafiać Ci sędziowie, którzy w sposób ewidentny złamią prawo, załatwiający swoje partykularne sprawy, demonstrujący swoim zachowaniem bezczelność i nieludzkie postępowanie w stosunku do obywatela, którzy uważają że otrzymując władzę od suwerena znaleźli się ponad prawem i tworzą uprzywilejowaną kastę. Wprowadzenie procedury usuwania z sądów sędziów którzy nigdy nie powinni orzekać, którzy uwierzyli w swoje nadludzkie prawa i uprzywilejowanie zawodowe z pewnością nie spotka się z krytyką obywateli. Należy w odniesieni do tych spraw przeciwdziałać bezprawnym wtrącaniem się w polskie sprawy szeregu „uzdrowicieli” z Unii Europejskiej.
By naprawić wymiar sprawiedliwości należy także dokonać istotnych zmian ustawowych w zakresie działania obrońców tj. adwokatów, radców prawnych itp. W protestach przeciwko rządzącym adwokaci i radcowie stawali ramię w ramię z sędziami. Działo się to dlatego, iż z jednej strony bardzo często jest zawierany określony układ między sądem a obrońcami, który nie zawsze zgodnie z prawem rozstrzyga daną sprawę wobec pokrzywdzonego obywatela.
Z drugiej strony obrońca zawsze otrzymuje wynagrodzenie niezależnie od tego czy wygra czy też przegra dany proces. A więc właściwie w przeważających wypadkach nie jest w pełni zainteresowany jakie będzie rozstrzygnięcie sądu i czy to rozstrzygnięcie jest zgodne z prawem. Idąc do adwokata słyszymy od niego „prawnie mamy rację bo przepisy mówią to i to ale co zrobi sąd tego nie można przewidzieć”. Takie stwierdzenia występują nagminne. Oznaczają one, że albo adwokat jest słaby albo sędzia orzeka na zasadzie widzimisię.
AZER przedstawi ustawę, regulującą wynagrodzenie obrońcy uzależnione od sytuacji gdy strona, którą reprezentuje wygrywa proces lub ją przegrywa. Spowoduje to uzyskanie dwóch pozytywnych rzeczy :
► po pierwsze adwokat przekonany wobec posiadanych dowodów, które w świetle prawa stawiają prowadzoną przez niego sprawę jako wygraną, przegrywając ją w procesie sądowym będzie zmotywowany do kontynuacji dochodzenia prawdy na podstawie posiadanych dowodów. Będzie dokonywał wszelkich starań, wykorzystując dostępne możliwości by wymiar sprawiedliwości orzekł zgodnie z przepisami prawa, pozytywne zakończenia sprawy dla reprezentowanej przez niego strony procesu. Tym sposobem będzie można unikać nagminnie stosowanej praktyki, że obywatel w danym procesie jest małoważny, a liczy się układ,
► po drugie obywatel decydujący się na proces, winien uzyskując od adwokata jako przyszłego swojego obrońcy rzetelną informację że jego sprawa nie uzyska pozytywnego wyroku dla jego osoby w procesie sądowym. Z chwilą przedstawienia swojej sprawy innym adwokatom w oparciu o te same dowody otrzyma od nich taką samą rzetelną informację, to można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem, że nie skieruje sprawy na drogę postępowania sądowego. Sprawy takie dotyczą najczęściej osób, które są sprawcami szkody i ewentualnie będą one dążyć do jej naprawy i zawarcia ugody. W ten zasadniczy sposób zmniejszy się ilość spraw sądowych.

Naprawa wymiaru sprawiedliwości wymaga wielu działań. AZER popiera między innymi instytucje sędziego pokoju, który powinien funkcjonować w ustroju sądownictwa powszechnego w Polsce.

 

 

IV. AZER składa gwarancje, że w parlamencie będzie dążył do zawarcia takiej koalicji, która pozwoli zmienić niekorzystne dla obywateli zapisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.

 

 

 

PROGRAM

 

 

I. Działania AZER-u na rzecz emerytów i rencistów, a właściwie szerzej na rzecz seniorów w Sejmie po wyborach.

 

 1. Zlikwidowanie podatku od emerytur i rent.
 2. Ustalanie raz w roku listy 50 artykułów, usług i leków najczęściej kupowanych przezemerytów, która będzie stanowić podstawę do określenia faktycznego poziomu wzrostucen będąc jedocześnie podstawą do rewaloryzacji emerytur i rent.
 3. Podwyższenie minimalnej emerytury i renty do wysokości zabezpieczającej niezbędny poziom życia dla najstarszych wiekiem.
 4. Pełne prawo i swoboda zatrudnienia po przejściu na emeryturę.
 5. Ustalenie wynagrodzenia dla babci lub dziadka wychowujących wnuka czy wnuczkę jeżeli dane dziecko nie chodzi do żłobka względnie przedszkola.
 6. Opracowanie ustawy, która pozwoli przez zasiedzenie uzyskać prawo własności ogródka działkowego przez osoby będąca na emeryturze lub rencie, a użytkujące go przez 15 lat.
 7. Przydzielenie każdemu przechodzącemu na emeryturę lub rentę jeżeli o to zawnioskuje około 500 m² ziemi będącej aktualnie nieużytkami, nieuprawianymi, a przeznaczonymi na ogródki działkowe. Zwiększenie programu pomocy państwa w ich zagospodarowaniu i nowelizacji Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
 8. Zwiększenie ilości gabinetów rehabilitacyjnych i dostępności w ramach świadczeń ubezpieczenia społecznego.
 9. Objęcie ustawą dla emerytów i rencistów, którzy ukończyli 75 lat nieodpłatnego korzystania za przejazdy środkami komunikacji publicznej na terenie całego kraju.
 10. Skuteczne ograniczenie przekazywania publicznych obiektów sanatoryjnych w ręce prywatnych inwestorów.
 11. Zwiększenie ilości miejsc sanatoryjnych w ramach świadczeń ubezpieczenia społecznego, polepszenie jakości obsługi lekarskiej w sanatoriach.
 12. Przeznaczenie z budżetu stosownych środków na wybudowanie w kraju, w ciągu 5 lat co najmniej 50 tys. Miejsc dla emerytów i rencistów w domach opieki społecznej zarządzanych przez państwo.
 13. Wybudowanie w ciągu 5 lat w każdym województwie dodatkowo przynajmniej jednego oddziału szpitalnego z przeznaczeniem wyłącznie na geriatrię z wymaganym zapleczem diagnostycznym i rehabilitacyjnym.
 14. Wprowadzenie 1 godz. lekcyjnej miesięcznie w szkołach podstawowych i średnich dla wywołania należytych postaw u młodzieży i stosowania zasady szacunku, pomocy wobec ludzi starszych
 15. Udzielanie zasadnej pomocy państwa dla organizacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych.
 16. Bezwzględne dziedziczenie emerytury po zmarłym współmałżonku.

 

 

II. AZER dla gospodarki

 

 1. Przebudowa istniejącego systemu podatkowego na prosty i zrozumiały przy tym wymuszający uczciwe jego płacenie. Dotyczy to podatku dochodowego jak i VAT-owskiego. Ustalenie pakietu zwolnień podatkowych dla małych rodzinnych firm.
 2. Powołanie banku z kapitałem publiczno-prywatnym dla wyłącznej obsługi małych i średnich firm. Opracowanie prostych i szybkich procedur celem uzyskania kredytu.
 3. Odbiurokratyzowanie gospodarki, likwidacja przepisów, które utrudniają działalność gospodarcza.
 4. Powołanie przy urzędach wojewódzkich zespołów z udziałem fachowców do spraw działalności gospodarczej, handlowej, podatkowej, bankowości, prawniczej mających za zadanie pomagać i rozwiązywać problemy, które hamują przedsiębiorczość, utrudniają rozwój firm względnie stanowią zagrożenie zamknięcia działalności gospodarczej. Zaproponować pracę w tych zespołach
  emerytom wykorzystując ich wykształcenie oraz posiadane umiejętności i duże doświadczenie zawodowe.
 5. Wprowadzenie przepisów umożliwiających karanie urzędników wszystkich szczebli za udowodnione łamanie prawa, przekraczanie swoich uprawnień jak również za oportunistyczne prowadzenie spraw zgłaszanych przez przedsiębiorców.
 6. Powrót do szerokiego wspierania budownictwa mieszkaniowego, które rozwija całą gospodarkę i pobudza popyt na wiele artykułów różnych branż przemysłowych.
 7. Przeprowadzenie dogłębnej analizy zapisów, a w konsekwencji przebudowy ustawy „ Prawo Budowlane" które obecnie jest bublem prawnym. Ogranicza możliwości rozwojowe, tworzy bariery dla realizacji inwestycyjnych poprzez biurokratyczne procedury postępowania itp. Dokonanie analizy rzetelności pracy i postępowania w prowadzonych sprawach przez Państwową Inspekcję Budowlaną pod kątem jej przydatności, a w rezultacie konieczności jej likwidacji. Przeniesienie tych służb do samorządów.
 8. Uproszczenie procedur dla przyspieszenie realizacji procesów inwestycyjnych.
 9. Wprowadzenie zasady iż na gruncie prywatnym nie można odmówić prawa do zabudowy budynkiem mieszkalnym. Dokonać analizy przepisu dotyczącego określonego procentu zabudowy projektowanego obiektu w zależności od zabudowy na bliższych i dalszych nieruchomościach celem jego zmiany.
 10. AZER jest za wprowadzaniem do Polski kapitału zagranicznego ale takiego który przynosi postęp, nowe technologie, nowoczesne urządzenia techniczne, buduje nowe miejsca pracy. Wyrażamy zdecydowany sprzeciw przeciw funkcjonowaniu firm, które głównie są nastawione na transfer zysków, a nie na rozwój i inwestowanie w prowadzoną działalność na terenie Polski kosztem ograbianie Polaków. Tego rodzajem przykładem mogą być zagraniczne banki, sieci handlowe,
  firmy z wyłącznym lub większościowym udziałem kapitału zagranicznego uwłaszczone na byłym majątku firm państwowych naszego kraju.
 11. Dokonamy przeglądu kadr w urzędach centralnych państwa celem wyeliminowania z nich tzw. banksterów, którzy są przygotowani głównie do zadań jak okradać obywateli, podnosić podatki i tworzyć skomplikowane, niespójne z zapisami prawa rozporządzenia i procedury. Domagamy się aby pracujący w urzędach realizowali wykonywane zadania z zachowaniem szacunek wobec obywatela. Wprowadzimy procedury dla opracowywania przepisów, które bezwzględnie będą dbały o dobro Polaków i podejmowaniu rzetelnych i sprawiedliwych decyzji administracyjnych.
 12. Zwiększymy zakres i intensywność pracy służb na placówkach dyplomatycznych w udzielaniu pomocy polskim przedsiębiorcom którzy otwierają działalność na terenie innych państw.
 13. W sposób zdecydowany zmienimy politykę gospodarczą polski wobec naszych wschodnich sąsiadów szczególnie Rosji i państw wywodzących się z dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nawiążemy ścisłą współpracę z Euroazjatycką Unią Gospodarczą.
 14. Będziemy wspierać i propagować nowy ruch gospodarczy pod nazwą Gospodarka Dobra Wspólnego. Tworzony będzie jako nowa forma kapitalizmu zwanego Narodowym z aktywnym udziałem w nim jak najszerszych rzesz społeczeństwa polskiego.
 15. Poddamy do decyzji Polaków w referendum, czy nie przekształcić Senat w izbę gospodarczą.


III. POLITYKA PRORODZINNA

 

 1. Utrzymanie wypłat 500+ dla rodzin. Rozważyć możliwości budżetowe wprowadzenia 500+ dla matek samotnie wychowujących jedno dziecko.
 2. Dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko opracujemy szeroki program pomocy nie tylko finansowej. W szczególności należy określić pomoc państwa w przyszłości gdy zabraknie najbliższych zajmujących się niepełnosprawnym dzieckiem.
 3. Kontynuowanie budowy żłobków i przedszkoli.
 4. Zagwarantowanie wydawania bezpłatnego śniadania i obiadu w szkole dla dzieci z rodzin o niskich dochodach.

 

IV. AZER dla służby zdrowia

 

1. Wprowadzimy wyłączenie dużych ośrodków medycznych, akademickich, centrów medycznych z Narodowego Funduszu Zdrowia i włączenia ich w finansowanie z budżetu państwa. Dokonamy określenie zadań dla tych ośrodków m.in. w zakresie:
a) kształcenie przyszłych lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem programu dla lekarza rodzinnego,
b) prowadzenie szkoleń medycznych oraz obsługi na nowoczesnej aparaturze obecnych lekarzy,
c) prowadzenie Narodowych Programów Zdrowia – chorób krążenia, nowotworowych, ofiar wypadków i zatruć.

2. Zabezpieczymy z budżetu państwa finansowanie lekarzy i pielęgniarek uczestniczących w zintegrowanym systemie opieki nad dziećmi w szkołach.

3. Wprowadzimy przepisy, które w sposób jednoznaczny zabronią prywatyzacji istniejących obecnie szpitali. Określimy natomiast warunki pomocy dla inwestycji prywatnych czy też publiczno – prywatnych w budowaniu nowych, nowoczesnych szpitali. Opracujemy mapę potrzeb w tym zakresie na terenie kraju.

4. Przeanalizujemy i wyznaczymy sieć 300 szpitali na terenie kraju, które nie mogą być zlikwidowane, a które mają zgodnie z Konstytucją zapewnić darmową opiekę medyczną na danym terenie. Szpitale te winny posiadać podstawowe oddziały kliniczne.

5. Wprowadzimy karty CHIP dla wszystkich obywateli, które będą zawierać rodzaj zdiagnozowanej choroby, przebieg leczenia, wykaz przyjmowanych leków czyli wszystkich danych niezbędnych do dalszej diagnostyki oraz kontynuowania leczenia.

6. Widzimy konieczność wprowadzenia na rynek przynajmniej trzech funduszy prywatnych względnie publiczno – prywatnych, które jako pełnoprawne będą konkurować z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci będą mieli prawo decydować do którego funduszu chcą należeć. Tak ubezpieczyciel jak i szpital czy też gabinet będzie decydować z kim podpisać umowę. Fundusze będą działać non – profit, a wypracowując zysk będą płacić podatek w wysokości 95%. Fundusze
będą zobowiązane do przestrzegania zasady podpisywania umów z osobami fizycznymi w określonych przedziałach wiekowych. Dla osób bezrobotnych koszty leczenia pokrywane będą z budżetu państwa. Każdy obywatel będzie objęty ubezpieczeniem.

7. AZER podda pod dyskusję na forum Sejmu sprawę łączenia przez lekarzy pracy w systemie publicznym i prywatnym. Przyjęte ustalenia będą obligowały lekarza do wyboru w jakim sektorze będzie miał podstawowe zatrudnienie.

8. Wyprowadzimy ze szpitali wszystkie spółki (niezależnie od kapitału), które dziś pracują na sprzęciepublicznym lub zajmują pomieszczenia szpitalne.

9. Wprowadzimy zapis prawny dla administracji szpitali na wydanie zgody by szpital przeznaczył do 10% powierzchni na płatne luksusowe pobyty. Środki uzyskane w ten sposób zasilałyby budżet szpitala z pożytkiem dla wszystkich pacjentów. Odpłatność dotyczyłaby jedynie pobytu w szpitalu, natomiast procedury i standardy medyczne muszą bezwzględnie być zachowane dla wszystkich pacjentów jednakowo.

10. Odbiurokratyzujemy służbę zdrowia. Wprowadzimy jako bezwzględnie obowiązującą zasadę, że lekarz ma leczyć a nie być obciążony nadmiernie biurokracją.

11. Wprowadzimy zasadę, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jako wyraz solidarności społecznej, płacona będzie procentowo od wszystkich dochodów.

12. Uznamy, że dodatkowe ubezpieczenia opłacane przez osoby fizyczne jak i osoby prawne dla swoich pracowników będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

13. Dokonamy analizy poniesionych społecznych środków na wykształcenie osób w zawodach lekarza, lekarza stomatologa oraz farmacji i pielęgniarki pod kątem zwrotu przez nich kosztów ich wykształcenia w przypadku wyjazdu do pracy poza granice kraju.

14. Zagwarantujemy wprowadzenie mechanizmów dla zwiększenie ilości miejsc na studia w wydziałach medycznych i pielęgniarskich Uniwersytetów Medycznych.

Dalszy program jest w toku uzgodnień z organizacjami emerytów, rencistów i seniorów i będzie sukcesywnie przedstawiany na stronie internetowej – AZER - u

Zmiany proponowane pod dyskusję przez członków partii:

1. Każdy obywatel posiada swoje indywidualne konto w ZUS-ie, na którym gromadzone są składki zdrowotne opłacane przez niego lub jego pracodawcę.

2. Składki za bezrobotnych pokrywa Skarb Państwa.

3. Emeryci i renciści z przyznaną stałą grupą inwalidzką składek nie odprowadzają.

4. Składki sumują się narastająco tworząc kapitał

5. Ubezpieczony samodzielnie dysponuje tym kapitałem w formie książeczki wekslowej lub medycznej karty płatniczej opłacając tym sposobem wszystkie formy leczenia i zakupu lekarstw.

6. Nie wykorzystany kapitał podlega dziedziczeniu.

7. Spadkobiercy mogą zamienić odziedziczony kapitał na obligacje Skarbu Państwa i prawem ich spieniężenia.

8. W przypadku osób przewlekle chorych, w sytuacji gdy suma wydatków przekracza zebrany kapitał, służby socjalne Państwa przejmują opiekę nad takim obywatelem.

 

EFEKTY jakie można przewidywać z reformowania jednostek służby zdrowia.

1. Zasadnicze zreformowanie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ – duża ilość zatrudnionych, zatrudnianie niekompetentnych osób, przewlekłość załatwiania spraw, rozbudowane procedury biurokratyczne).

2. Likwidacja korupcji i innych patologii w służbie zdrowia występujących między innymi przy zakupie sprzętu po zawyżonych cenach, niegospodarności przy realizacji inwestycji, wykorzystywania obiektów i pomieszczeń państwowej służby zdrowia dla celów prywatnych, nieodpowiedniej opieki i nieuprzejmości personelu wobec pacjentów. Należy przy tym mieć na uwadze, że tego rodzaju sytuacje wpływają na decyzje pacjenta gdzie będzie chciał się leczyć i ile będzie chciał za to zapłacić co w rezultacie będzie skutkowało na stronę ekonomiczna placówek służby zdrowia.

3. Obniżenie kosztów funkcjonowania służby zdrowia, poprzez zmianę organizacji i sposobu zarządzania jednostkami medycznymi, zmiany w procedurach zatrudnienia, systematycznej kontroli wydatkowanych środków finansowych.

4. Zreformowany NFZ oraz racjonalizacja organizacji i zatrudnienia w placówkach służby zdrowia spowodują pozyskanie środków finansowych, które pozwolą na znaczne podwyżki pensji personelu medycznego oraz wymuszą większą troskę o pacjenta.

5. W wyniku wprowadzenia powyższych zmian sprawa formy działania placówek służby zdrowia będzie mniej istotna jako publiczna, niepubliczna, spółdzielcza czy komunalna. Jednocześnie należy rozważyć partnerstwo publiczno-prywatne w służbie zdrowia.

6. Uzyska się znaczną poprawę opieki zdrowotnej co ma istotny wpływ na kondycję stanu biologicznego Narodu w tym obywateli w wieku emerytalnym i będących na rentach zdrowotnych.

 

 

WIEŚ I ROLNICTWO

 

 

Wieś to nie tylko miejsce, gdzie produkuje się żywność, to przede wszystkim określone środowisko naturalne i społeczne, tradycja, kultura, zwyczaje i obyczaje. Jesteśmy przeciwko obecnym transformacjom , które to środowisko bezwzględnie rujnują, a mieszkańców wsi zmuszają do wyjazdu, do miast gdzie już teraz brakuje dobrej pracy i mieszkań. Jesteśmy za unowocześnieniem wsi przez wzbogacenie jej infrastrukturą, rozwojem usług lokalnych, przetwórstwem, możliwościami kształcenia.

Widzimy tu wielką rolę wszelkich instytucji samorządowych, Izb Rolnych, spółdzielni, spółek i dobrowolnych grup producenckich. Znana zasada polityczna mówi że Państwo to ziemia i władza, naszym zdaniem ziemia jest dobrem najwyższym, nieodtwarzalnym i bezwzględnie musi być chroniona i zachowana dla przyszłych pokoleń. Sprzedaż ziemi obcokrajowcom godzi w żywotne interesy Państwa Polskiego i jego obywateli. Polska ziemia jest wyłącznie dla Polaków. Ten, kto oddaje ziemię, przemysł, handel i finanse we władanie zagranicznym podmiotom oraz obcym dla naszych państwowych interesów jest zdrajcą. Wojna o naszą ziemię wciąż trwa i realizowana jest na różnych płaszczyznach działań instytucji obcych państw i organów Unii Europejskiej, ale to my bezwzględnie tę wojnę musimy wygrać, to nie tylko nasze prawo to nasz obowiązek.

Państwo musi zapewnić ochronę Rolnictwa oraz kompleksu żywnościowego przed nieuczciwą konkurencją silniejszych ekonomicznie partnerów zagranicznych, u których dopłaty do produkcji rolnej przekraczają niejednokrotnie połowę budżetu i stosujących powszechnie różnego rodzaju ograniczenia dostępu do własnych rynków zbytu.

Uczestnictwo w Unii Europejskiej nie może ograniczyć nam pełnej suwerenności w sprawach gospodarki rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Polsce potrzebny jest ambitny program dla rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego skierowany w przyszłość. Program traktujący ten sektor jest jednym z najważniejszych dla gospodarki narodowej, który w oparciu o globalną politykę gospodarczą nie tylko zapewni bezpieczeństwo żywnościowe Narodu, ale doprowadzi do dynamicznego rozwoju eksportu żywności, oraz przyczyni się do ożywienia innych sektorów gospodarki.
Uważamy, że zasadniczym warunkiem dla prawidłowego rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej jest prawidłowy system jego finansowania, rodzaju i wysokości podatków, polityki kredytowej i uregulowań celnych.

Będziemy prowadzili zdecydowane działania, aby powstały sprzyjające warunki rozwoju tych systemów sprzyjające rozwojowi całego sektora rolniczego, a w szczególności:

1. Jasny system finansowy gwarantujący i zapewniający opłacalność produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego.

2. Przyjazna dla rolników polityka podatkowa i kredytowa, nie osłabiająca gospodarki a wspierająca środki własne rolników.

3. System celny chroniący rolników i producentów żywności przed subsydiowanymi towarami z zagranicy.

4. Sprzyjające warunki dla powstania szeroko zrozumianego zaplecza dla rolnictwa: usługi mechaniczne, budowlane i transportowe.

5. Odpowiedni fundusz na telekomunikację, kanalizację, wodociągi, gazyfikację wsi i meliorację, całkowicie zrujnowaną przez ostatnie 30 lat czego efektem są susze i powodzie.

6. Odpowiedni fundusz na budowę żłobków, przedszkoli, szkół, ośrodków zdrowia i obiektów sportowych.

7. System eliminujący zagrożenia ekologiczne mające wpływ na stan wody, powietrza, użytków rolnych i lasów.

8. Uaktywnienie i uproszczenie systemu zezwalającego rolnikom na prowadzenie w ramach gospodarstwa rolnego sprzedaży bezpośredniej przetworzonych wszelkich płodów rolnych, roślinnych i zwierzęcych bez zbędnych ograniczeń nadmiernymi, bzdurnymi przepisami fitosanitarnymi. Rynek producenta i kupującego określi jakość i wartość tych produktów. Jest i winien pozostać warunkiem i bodźcem dla gospodarczego organizowania się rolników i przetwórców płodów rolnych w grupach producenckich, spółkach i spółdzielniach, które będą w stanie prowadzić w przyszłości duże mleczarnie, masarnie, młyny, cukrownie, browary i wszelkie inne przedsiębiorstwa przetwarzające płody rolne. Z czasem będą wstanie przejąć handel hurtowy i detaliczny na terenie Polski. Bezwzględne, rygorystyczne utrudnianie przez III RP tego typu aktywności gospodarczej i brak pomocy państwa w organizowaniu się rolników i producentów jest jednym z zaplanowanych przykładów i narzędzi dorzynania rodzimej przedsiębiorczości, polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

9. Dotacje do określonych produktów rolnych oraz dla produkcji rolnej w mniej uprzemysłowionych rejonach kraju.

10. Zwolnienie od wszelkich podatków na okres trzech lat nowych gospodarstw rolnych oraz na dwa lata dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego.

11. Dążenie do rozwoju oraz promocja rolnictwa ekologicznego.

12. Bezwzględne zachowanie KRUS-u oraz właściwa pomoc społeczna i opieka nad emerytami i rencistami.

13. Bezwzględny zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych – GMO i sprowadzania ich na polski rynek.
14. Podwyższenie emerytur i rent w KRUS-ie do najniższej emerytury i renty w ZUS-ie.

 

AZER uznaje nienaruszalne prawo własności ziemi, zaś reformę rolną traktujemy jako akt
sprawiedliwości dziejowej względem polskich chłopów. Jesteśmy za obroną każdego gospodarstwa rolnego, także takiego, które stanowi źródło samozaopatrzenia dla rodziny chłopskiej.

 

Jesteśmy za natychmiastowym uregulowaniem problemu majątku po byłych PGR-ach. Nie wolno dopuścić, żeby stał się on obiektem spekulacji dla tzw. „specjalistów od prywatyzacji” i handlarzy polską ziemią. Należy pociągnąć do odpowiedzialności karnej wszystkich winnych za degradację tego majątku i zubożenia oraz upodlenia byłych pracowników PGR-ów.
Uważamy że wszędzie tam gdzie byli pracownicy PGR wykażą się stanowczą, zdecydowaną inicjatywą zagospodarowania majątku po PGR-ach należy im udzielić natychmiastowej, niezbędnej pomocy a w szczególności:

• dokonać sprzedaży ziemi i innych składników majątku lub ich części po byłych PG-ach w systemie ratalnym na okres 30 lat, zachowując minimum trzy letnią karencję spłaty rat, bez oprocentowania.

• udzielić pod przyszłą hipotekę nisko oprocentowanych, długoterminowych kredytów z dwuletnią karencją ich spłat na zakup maszyn rolniczych, środków transportu, materiałów budowlanych, zwierząt hodowlanych, nasion, nawozów itp.

• utworzyć sprzyjające warunki dla restrukturyzacji byłych terenów PGR-u, polegającej na innego typu aktywności gospodarczej na tym terenie.

• prowadzić politykę nowego osadnictwa na terenach po byłych PGR-ach, na takich samych warunkach lecz nie kolidującej z interesem byłych pracowników PGR.

Za główny cel naszego programu „Wieś i Rolnictwo” partia AZER wyznacza pomoc w zespoleniu i prawidłowym wykorzystaniu dotychczasowych osiągnięć, ich wzmocnieniu oraz wskazanie dodatkowych szans i zagrożeń. Zamierzeniem naszym jest:

• wzmocnienie pozycji społecznej i świadomości mieszkańców wsi w zakresie wiedzy socjalnej, gospodarczej i politycznej oraz przywrócenie poczucia godności, honoru i prawdy.

• inspirowanie i integrowanie sił wzajemnej pomocy i samo organizowania się ludności wiejskiej, a obecnej również procedur samoobrony.

• wskazanie szans i mocnych stron dla poszczególnych regionów kraju dla prowadzenia i rozwijania sektora rolniczego i przetwórstwa rolno spożywczego.

• określenie zasady dla samodzielnej odpowiedzialności rolnictwa, gospodarki i obywateli wsi dla spełnienia zadań i stawienia czoła nadchodzącym wyzwaniom jakie mogą występować w sektorze rolniczy.

• popieranie zdecentralizowanych sposobów decydowania o sprawach wsi i rolnictwa oraz wskazywanie nowych dróg rozwoju obszarów wiejskich.

• oddziaływanie na wzmocnienie państwowych instrumentów dla preferowania bardziej dynamicznego rozwoju polskiej wsi.

• przyjęcie nowego ukierunkowania polityki państwa dla wsi i rolnictwa i szybkie jego wprowadzanie z myślą o jego przyszłości.

 

Niezbędna jest natychmiastowa ustawa „Rozwój Polskiej Wsi i Rolnictwa” oraz szereg programów ją wspierających:

1. Program kredytów rolnych.
2. Program odnowy wsi.

3. Program budownictwa wiejskiego.

4. Program samoorganizacji i samopomocy.

5. Program rozwoju leśnictwa, jako dobra Narodowego.

6. Program rozwoju oświaty, kultury i sportu na wsi.

7. Program rozwoju agroturystyki.

8. Programy lokalne dla poszczególnych regionów kraju związane ze środowiskiem wiejskim.

 

Uważamy, że jeżeli w porę nie zareagujemy na wyzwania czasu dla wsi to wkrótce staniemy przed negatywnymi, wręcz katastrofalnymi skutkami takiego zaniedbania, a w szczególności:

• odpływ ludności ze wsi do miast skutkujący wyludnianiem się wsi.

• niekorzystna zmiana struktury w rolnictwie.

• zagrożenie dla naturalnych środowisk bytowych.

• wzrastające bezrobocie na wsi.

• zanikanie gospodarstw rodzinnych na rzecz globalnych latyfundiów.

• zmiana tradycyjnych form życia i degradacja środowiska wiejskiego.

• likwidacja instytucji samopomocy i samo organizowania się mieszkańców wsi.

• ogólne zubożenie wsi i upadek klasy średniej.

• w wyniku odradzających się tendencji centralistycznych zmaleje samodzielność wsi i gmin.

• brak pozytywnych wzorów odniesienia do klimatu życia na wsi, jaką jest pozycja społeczna: proboszcza, nauczyciela, wójta a nawet listonosza.

• utrata więzi ludności opuszczającej miejsce rodzinne ze swoją „ małą ojczyzną” jaką jest ich wieś.

• wyprzedaż polskiej ziemi obcym globalnym korporacjom.

 

Dostrzegamy nie tylko zagrożenia jakie niosą obecne przemiany, ale również widzimy w nich ogromne szanse dla rolnictwa i całego narodu polskiego. Niewykorzystanie szans prawidłowego, dynamicznego rozwoju stworzy katastrofalne zagrożenie dla rozwoju i pomyślności Narodu i naszej Ojczyzny na kolejne dziesięciolecia.
Tylko właściwie rozumiana solidarność i ścisła współpraca wszelkich ugrupowań patriotycznych ,bez względu na ich opcje i preferencje polityczne może zapewnić pełny sukces w rozwoju naszego kraju, budowaniu należnej pozycji państwa na arenie międzynarodowej przy zachodzących zmianach ustrojowych wewnętrznych i globalnych.
To od nas zależy pomyślność naszej Ojczyzny i Narodu, pomyślność naszych miast, miasteczek, wsi i naszych rodzin. Nie możemy kolejny raz dać się oszukać zaprzańcom i skorumpowanym bankrutom politycznym rządzącym Polską od ponad 30 lat.
To od nas zależy „Jaka Będzie Polska”, „Czyja Będzie Polska” i „Czy Będzie Polska”.


Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów bezwzględnie uważa, że naturalnym, ważnym sojusznikiem partii „AZER” w naszym dążeniu i działaniu na rzecz Dobra Wspólnego, dobra Wsi Polskiej, dobra Narodu i dobra Państwa Polskiego są Ci co „ŻYWIĄ I BRONIĄ”- Chłopi Polscy.

[pobierz] 0.5 MB kierunki-progamowe

KIERUNKI PROGRAMOWE